Den Země

Den Země

Ve druhé polovině dubna si děti ve školní družině připomněly trochu jiný svátek – Den Země. Ve všech odděleních tvořily a malovaly přírodu, jak ji vidí na jaře, doplňovaly tematické pracovní listy, sely semínka. Nejvíce se věnovaly třídění odpadů. Sdělovaly ostatním...
Přijímačky nanečisto

Přijímačky nanečisto

Žáci 9. ročníků se i v letošním roce intenzivně připravovali na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Bohužel v tomto nelehkém období se připojovali distančně ze svých domovů. Teprve posledních 14 dní mohli ve skupinách navštěvovat přípravný kurz v budově...