V lednu proběhlo na naší škole školní kolo anglické olympiády. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: v kategorii A se utkali žáci 6. a 7. ročníků, v kategorii B pak své znalosti poměřili žáci 8. a 9. ročníků. V první části čekal žáky písemný test, který byl zaměřený na porozumění textu a používání každodenní angličtiny.

Ještě téhož dne byly testy vyhodnoceny a pět nejlepších žáků z každé kategorie postoupilo do ústní části soutěže. Zde si vytáhli znění tématu, o kterém po krátké přípravě hovořili s vyučujícími anglického jazyka.

Po napínavém souboji byla soutěž vyhodnocena následovně:

Kategorie A:

  1. místo David Riedr, VII. A
  2. místo Veronika Ružinová, VI. A
  3. místo Adam Vlašic, VII. A, Nella Otypková, VII. B

Kategorie B:

  1. místo Kristína Zedníková, IX. A
  2. místo Karolína Tarasová, VIII. B
  3. místo Beáta Balážová, VIII. A

Mgr. Iveta Smejkalová