Ceny obědů od 1. 9. 2022

Finanční kalkulace na ceny stravy od 1. 9. 2022 ve školní jídelně Mutěnická 23, Brno

Žáci                 7 – 10 let                                                                                           33,- Kč
Žáci                 11 – 14 let                                                                                          35,- Kč
Žáci                 15 a více let                                                                                       40,- Kč

Cizí strávníci v jídelně                                                                                              73,- Kč
Cizí strávníci mimo jídelnu                                                                                      69,- Kč

Cena svačiny je pro všechny žáky stejná.

Svačina                                          18,- Kč

Ceny obědů jsou stanoveny s ohledem na nárůst cen potravin.

Strávníci mají při obědě možnost výběru ze dvou příloh a více druhů salátů a nápojů.

Při nemoci, nebo absenci ve škole je nutné oběd dopředu odhlásit!

Rodiče si mohou v době nemoci dítěte, nebo z jiného důvodu nepřítomnosti žáka ve škole objednat stravu do jídlonosičů, cena se však liší od ceny stravy pro dítě, které je ve škole a zúčastní se výuky – tato strava je státem dotovaná a strávník hradí pouze finanční normu na potraviny.

Cena obědů od 1. 9. 2022 pro žáky bez dotace

(žáci, kteří z důvodu nemoci či rodinných důvodů nejsou v konkrétní den ve škole) – vyjma první den nemoci, kdy mají na dotovanou stravu nárok

Žáci 7 – 10 let                62,- Kč

Žáci 11 – 14 let              64,- Kč

Žáci 15 a více let           69,- Kč

Více informací ohledně stravování naleznete ZDE.

Výše úplaty ve školní družině

K 1. 9. 2022 stanovuji v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání úplatu za družinu ve výši 240,- Kč/měsíc.

Na základě §10, odst. 5 vyhlášky č. 74/2005 Sb. stanovuji nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka vhledem k druhu vykonávané činnosti a jejich bezpečnosti na počet 30 žáků.

V Brně dne 12. 5. 2022

PaedDr. Ilona Sokolová

ředitelka školy