Jedním z výsledků květnového pobytu žáků naší školy v rámci Erasmu+ byl projekt k 28. říjnu. Protože tento projekt vznikal ve spolupráci s žáky ZŠ Podzahrádná v Bratislavě a tento den se slaví výroční vzniku Československa, byl projekt nazván „Československý den“.

Datum konání bylo stanoveno na 25. října 2023. V tento den přišly děti do školy v barvách trikolory, jelikož kombinace barev je totožná pro Česko i Slovensko. Děti čekal neobvyklý den.

Žáci 2. stupně nezamířili do svých tříd jako obvykle, ale řídili se speciálním rozvrhem, který byl stanoven na tento den. Skupinky žáků byly věkově smíšené, a tak se na jednotlivých stanovištích, která si pro ně učitelé připravili, potkali s žáky jiných tříd, mohli si při řešení úkolů vzájemně vypomoci a vznikl tak prostor pro vytvoření nových kamarádství. Stanovišť bylo celkem sedm, všechny nějakým způsobem zaměřené na již zmíněné téma. Na jazykovém stanovišti se žáci seznámili se zajímavostmi slovenského jazyka, přečetli si vtipy ve slověnštině nebo si zahráli bingo na porozumění slovenských slov. V učebně informatiky si ověřili své znalosti o Československém státu pomocí interaktivní hry AZ kvíz. V tělocvičně je pak čekala galerie nejznámějších československých sportovců a sportovkyň. V zeměpise práce se slepou mapou Slovenska a v dějepise naučné video, po jehož zhlédnutí si ověřili své znalosti pomocí kvízu. V hudebně žáci poslouchali československé duety a pracovali s hymnami obou republik – tu slovenskou si třeba zkusili zahrát na barevné trubky, tzv. boomwhackers. Na matematickém stanovišti žáci luštili matematické křížovky a šifrovačky. Cílem bylo získat číselný kód zámku, na kterém se nacházely klíče od třídy. Stanoviště mělo pozitivní reakce, až na jednu, která se často opakovala: „Paní učitelko, škoda, že jste nás nezamkla doopravdy“. Aktivit bylo mnoho a patří velký dík pedagogům za jejich přípravu. Společným zakončením byla spolupráce všech žáků 2. stupně pod vedením paní učitelky Kubátové na československém plakátu, který je k vidění ve vestibulu školy. Za odměnu nás čekali ve školní jídelně halušky, které se kolektivu školní jídelny moc povedly.

Ani žáci prvního stupně nepřišli zkrátka. Prvňáčci se pod vedením paní učitelky Žďárské seznámili se státními symboly a vyrobili si vlaječky. Paní učitelka Josková děti zase seznámila s významnou postavou roku 1918, T. G. Masarykem. Třeťáci si s paní učitelkou Vovsovou vyrobili speciální složku s nadpisem „Vznik ČSR“, kterou si vyzdobili a postupně do ní během dne vkládali informace, které se dozvěděli. Ve čtvrtých třídách tomuto tématu vyučující taktéž věnovali čas, během něhož si poslechli obě hymny, a dále žáci vybarvovali vlajky, třídili pojmy a slova na české a slovenské (např. jména prezidenta a prezidentky, oblíbených pokrmů, nejvyšších pohoří, typických výrobků apod.) a nakonec počítali s eury a korunami.

Děti v družině pod vedením vychovatelek Blažkové, Flekové a Killerové zvládly historii s pořady ČT EDU, českou i slovenskou hymnu, naučily se slovenskou verzi Prší, Prší, zatančily si slovenský taneček a vyrobily vlaječky. Součástí byl i zábavný poznávací kvíz a tvoření odznáčků s vlajkou, které si děti odnesly domů.

 

Za žákovský parlament,

Mgr. Iveta Smejkalová a Mgr. Michaela Žďárská