Na přelomu února a března se většina tříd 1. stupně zapojila do ekologického projektu ,,Ochrana naší planety“. Cílem projektu je vést děti k ochraně přírody a rozvíjet jejich kladný vztah k celé naší planetě. Inspirací k projektu se stal program Tonda obal na cestách, na kterém se děti dozvěděly, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí.

Děti měly za úkol vytvořit projekt, který se bude zabývat ochranou přírody nebo ekologickou tematikou. Dětem se podařilo zmapovat vážný problém, a tím je odpad a plýtvání. Zkusily na tento problém najít řešení pomocí třídění, recyklace, minimalizace tvorby odpadu a šetrnosti k životnímu prostředí. V rámci projektu se děti seznámily i s bezobalovými obchody.

Všechny zapojené třídy byly odměněny diplomem a dalšími věcnými či sladkými odměnami. Nejnápaditěji projekt ztvárnila třída 2.B pod vedením paní učitelky Burýškové. Jejich projekt je k vidění ve vestibulu naší školy.

Krásné a osobité projekty měly také třídy 1.A (p. uč. Kolísková), 2.A (p. uč. Vrábová), 2.C (p. uč. Josková), 3.A (p. učitelka Matušinová), 3.B (p. uč. Žďárská), 3.C (p. uč. Řiháková) a 4.B (p. uč. Vovsová).

Děti si práci na projektu velmi užily a největší odměnou jim byly cenné informace a zkušenosti, které si při projektu osvojily, zopakovaly a prohloubily.

Mgr. Jana Řiháková