Fyzika a obecně přírodní vědy se nedají pochopit bez názornosti a vlastního prožitku. Proto se v hodinách snažíme, aby si žáci zkusili přírodní zákonitosti ověřit jednoduchými pokusy, které si ve skupinkách sami zkouší.
Ne vždy se pokus povede při první zkoušce, a to je dobře, protože v tu chvíli začíná ta pravá badatelská činnost, kdy se žáci sami snaží přijít na to, co je potřeba udělat, aby pokus vyšel tak, jak má. Žáci si mohou postup zkusit několikrát, používají při tom laboratorní pomůcky, sklo a různé přístroje.
Mezi takové přístroje patří i vývěva na vytvoření podtlaku. Díky ní si žáci ověřili, že při sníženém tlaku se sníží i bod varu, takže nám voda začne vřít již při 60 °C. Toto si ověřili i v obyčejné injekční stříkačce, ve které natáhnutím vytvořili podtlak a teplá voda jim začala bublat. Zkusili si, co je vše potřeba namíchat k dokonalým bublinám, které látky podporují povrchové napětí a které naopak ne.
Zjistili také, že díky vzlínání a drobným kapilárám se může voda pohybovat vzhůru proti gravitaci, že žárovka svítí tím více, čím více baterií připojíme, tak si v praxi ověřili platnost Ohmova zákona. Vyrobili z obyčejné lžičky magnet, když ji omotali drátkem, kterým protékal proud. Ze zásady a z kyseliny po smíchání vytvořili ohromné množství oxidu uhličitého, kterým odpálili raketu z PET lahve až do deseti metrové výšky.
Poznali, že díky UV světlu se obyčejný papír krásně rozzáří a pod tímto světlem lze vidět i několikrát umytou krev, což znají určitě z kriminálních filmů. Pomocí UV světla také nacházeli ochranné prvky na bankovkách. To je pouze malý výčet fyzikálních aktivit.
Žáci napříč všemi ročníky si pokusy velmi oblíbili a snad je to povede k dalšímu zkoumání a bádání v oblasti přírodních věd. Možná se od některých jednou dočkáme objevu, který pomůže lidstvu a přírodě okolo nás.
Mgr. Ivana Jakabová