Učit děti porozumět angličtině v běžném životě, při cestování nebo při komunikaci s cizinci je cílem našich hodin. Proto jsme do výuky ve třídách na druhém stupni zařadily projektovou hodinu, kdy žáci museli odhadnout význam značek a upozornění vyskytujících se na cestách, ve městech nebo v přírodě v Británii a USA. U každé značky museli napsat, kde by se s ní mohli setkat a následně měli pomocí svého těla a mimiky v podobě živých soch znázornit, co značka znamená a vyfotit toto ztvárnění.

Děti tato neformální a aktivizující výuka ve skupinách velmi zaujala a výborně se zhostily zadaných úkolů.

 

Za vyučující AJ Mgr. Ivona Charvátová a Mgr. Iveta Smejkalová.

SIGNS – project in English