V březnu 2023 se konal třetí ročník hláskovací soutěže v anglickém jazyce. Jednalo se o upravenou školní variantu soutěže populární v Británii a USA „Spelling Bee Competition“. První ročník na naší škole proběhl již v roce 2019.

V letošním roce žáci soutěžili ve dvou kategoriích, a to v kategorii pro mladší žáky 3. ročníku a pro starší žáky 4. – 5. ročníku. Soutěž měla dvě kola. Nejprve proběhla třídní kola. Žáci v nich měli za úkol správně zapsat vyhláskovaná jména a příjmení amerických herců. Učitel anglického jazyka v dané třídě poslal do dalšího kola vždy 2-3 nejúspěšnější žáky. První kolo vyhodnotila paní učitelka dané skupiny, která pak předala seznam úspěšných žáků paní učitelce Řihákové.

Ve čtvrtek 9. 3. proběhlo 2. kolo soutěže. V první části 2. kola musel každý žák přeložit a správně vyhláskovat tři slova, která si vylosoval. V druhé části zapisovali jména amerických hereček. Po sečtení záporných bodů bylo stanoveno konečné pořadí žáků. Všichni účastníci druhého kola dostali diplom za účast a malou odměnu. Nejlepší tři byli odměněni diplomem a sladkou i věcnou odměnou.

V kategorii 3. ročník se na prvním místě umístil Honza Ha ze 3. C, na druhém Ida Beránková ze 3. C a na třetím David Tran ze 3. A.

V kategorii 4. – 5. ročník se na prvním místě umístila Leen Bijo z 5. B, na druhém Jakub Vaňátko z 5. C a na třetím Adéla Hrochová z 5. B.

Vítězům ještě jednou gratulujeme.

Dětem se soutěž moc líbila, proto se již těšíme na další ročník.

Mgr. Jana Řiháková