V pátek 24.6. se uskutečnilo ročníkové kolo čtenářské soutěže pro 4. a 5. ročník. Tomuto kolu předcházela třídní kola, která proběhla pod vedením třídních učitelů. Ze třídních kol postoupili 2-3 žáci. Jejich úkol se skládal ze dvou částí, z písemné a z ústní.

Písemná část zahrnovala zpracování úkolu na tvrdém papíru formátu A4, na kterém měl být uveden název knihy, jméno jejího autora, stručný obsah a vlastní ilustrace vztahující se k vybrané knize.

Ústní částí úkolu byla prezentace písemné verze před spolužáky a porotou. Její součástí bylo oslovení obecenstva, stručné představení knihy včetně jejího obsahu a přečtení ukázky.

Ročníkové kolo moderovala paní učitelka Kučerová, do poroty zasedli asistenti pedagoga, a to pan Zrotál, paní Bartoková a paní Klašková. O zapsání diplomů se postarala paní Holcmanová.

Soutěže se zúčastnilo celkem 9 žáků, a to Hulewicz Leontýna  (4.A), Sedláčková Eliška  (4.A), Hrochová Adéla  (4.B), Králíková Karolína  (4.B), Ondráčková Leona  (4.B), Putnová Nicol  (4.C), Sovadinová Julie  (4.C), Fasakhov Mikhail  (5.B) a Rausová Nela  (5.B).

Před porotou stál nelehký úkol, ale nakonec se rozhodla pro následující umístění:

  1. Nela Rausová
  2. Leontýna Hulewicz
  3. Karolína Králíková.

Děkujeme všem zúčastněným včetně pedagogických pracovníků.

Těšíme se na příští rok. 😊

Jana Řiháková