V pátek 15. prosince proběhla na Základní škole Mutěnická 23 Vánoční akademie. O vystoupení svých dětí měli rodiče nebývalý zájem a tělocvična byla zaplněná do posledního místečka.
V hodinu a půl trvajícím představení vystoupilo téměř dvě stě žáků školy. Střídaly se zde taneční choreografie se sborovým zpěvem i přednesem drobných básniček. Diváci mohli zhlédnout i dvě divadelní představení. Třída 4. A pod vedením paní učitelky Kučerové nacvičila veršovanou pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký a žáci ze 3. C s paní učitelkou Joskovou předvedli dokonce zpívanou operetku Červená karkulka.
Velký potlesk sklidily i všechny skupiny mažoretek a roztleskávaček, které na naší škole pracují již několik let pod vedením Hany Blažkové a Kristiny Rozumkové. Dojemně a roztomile působily ty nejmenší děti z přípravky a 1. C, které zvládly svou premiéru na pódiu skvěle a s nadšením.
Závěr akademie pak patřil žákům druhého stupně. Paní učitelka Poláková si s žáky připravila několik vánočních písní. Ale kromě zpěvu se také hrálo, a nejen na klasické a Orffovy hudební nástroje, ale také na kelímky a ozvučné barevné trubky (boomwhackers). Zapojili se dokonce i chlapci z 8. tříd, kteří s gustem předvedli velmi vtipnou scénku.
Na závěr pak promluvila paní ředitelka, paní starostka i pan místostarosta. Ti popřáli dětem i jejich rodičům krásné vánoční svátky a mnoho úspěchů do nového roku. Pak se již do tělocvičny vrátila velká část účinkující a společně s diváky zazpívali píseň Štědrý večer nastal.
V radostné náladě jsme tak zakončili naši letošní Vánoční akademii. Doufáme, že se líbila nejen divákům, ale že si ji užili i všichni účinkující.
Děkujeme vinohradskému KVIC za zapůjčení podia a dobrovolným hasičům za přepravu.

PhDr. Marcela Kuchyňková