S nově příchozím školním rokem jsou u nás na škole spjaty i volby do žákovského parlamentu. V každé třídě směl kandidovat libovolný počet kandidátů, zvoleni pak byli vždy dva zástupci. Pro voliče byly nachystané volební lístky. Nutný byl i žákovský průkaz, který žáci předložili volební komisi, aby mohl být jejich hlas úspěšně započítán. Nechyběla ani plenta, za kterou děti vložily vybraný volební lístek do obálky a poté do volební urny. Žáci si tak vyzkoušeli průběh opravdových voleb.

Během voleb jsme si připomněli principy demokracie a státní symboly České republiky.

Nově zvoleným členům gratulujeme!

 

Za žákovský parlament,

Iveta Smejkalová a Michaela Žďárská