V pondělí 26. června čekal třídu VIII. B první společný výlet přes noc. Ráno jsme se od školy přesunuli pěšky do Židenic na nádraží. Žáci si museli vše potřebné sbalit do batohu včetně spacáku a stanu. Z nádraží jsme jeli vlakem do Blanska, kde jsme přesedli na autobus do Rudic. V Rudicích jsme navštívili větrný mlýn a dali jsme si svačinu. Po zelené turistické značce jsme se vydali do Jedovnic přes Rudické propadání, kde jsme se také na chvíli zastavili. V Jedovnicích jsme udělali nákup jídla a přesunuli jsme se do kempu.

V kempu nás čekala první velká výzva a to postavit si samostatně stany. Po tomto nesnadném úkolu jsme si zaslouženě odpočinuli u rybníka. Děti se koupaly, odpočívaly na dece, občerstvily se v místních stáncích a někteří dokonce využily půjčovnu paddleboardů. Navečer jsme společně vyrazili do lesa na dřevo a nachystali jsme táborák. Opékaly se nejen špekáčky a párky, ale i sladké marshmallow. Když se setmělo, vyprávěli jsme si strašidelné historky a chystali jsme se na stezku odvahy, která proběhla v přilehlém lesíku. Děti po cestě provázely svíčky v zavařovacích sklenicích. Po stezce odvahy a večerní hygieně jsme se plní dojmů ubrali ke spánku. Pro některé to byla vůbec první noc pod stanem.

Následující ráno jsme měli pronajaté hřiště na beach volejbal a nohejbal. V noci se ochladilo, takže jsme se už nešli koupat, ale snažili jsme se zahřát u sportu. Po cestě z kempu na autobus jsme se zastavili v restauraci Barachov na oběd a lehce po třetí hodině jsme byli již zpět na Vinohradech.

Věřím, že i když výlet nebyl jednoduchý, zanechal v dětech příjemné dojmy.

Iveta Smejkalová