Cesta za poznáním

Cesta za poznáním

  V prosinci se vydali třeťáci na Cestu za poznáním. Jedná se o aktivitu na rozvoj čtenářské gramotnosti. Nejdříve se v hodině čtení naučili pracovat s různými encyklopediemi. V následující hodině si vylosovali svého parťáka a mohli vyrazit na pomyslnou cestu....
Čeps  Cup – dívky

Čeps Cup – dívky

  V úterý 26. 11. se vybrané žákyně 5. A a 5. B zúčastnily florbalového turnaje Čeps Cup. Naše dívky statečně vybojovaly čtvrté místo z pěti. Kromě toho získaly první zkušenosti s florbalovou soutěží, skvělý pocit z týmové hry a některé i radost z gólu. Všechny...
Abeceda peněz na ZŠ Mutěnická tentokrát pro druhé třídy

Abeceda peněz na ZŠ Mutěnická tentokrát pro druhé třídy

  V úterý 3. prosince naši školu navštívil projektový tým České spořitelny, který pro žáky druhých tříd uspořádal interaktivní setkání v projektu finanční gramotnosti  Abeceda peněz. Žáci se vydali na krátkou exkurzi do běžného pracovního dne „dospěláků“ a učili...

Screeningové vyšetření zraku na ZŠ Mutěnická

  Dobré zrakové vnímání je jeden z nejdůležitějších předpokladů úspěšnosti žáků ve škole. Pokud nejsou včas odhaleny a správně korigovány zrakové vady u dětí, mohou negativně ovlivnit jejich školní práci. Aby se tomu tak nestalo, navštívila v listopadu naši školu...